31 تیر 1403
Search
Close this search box.
جدیدترین اخبار

میکروفن‌های قابل کاشت در بدن برای ناشنوایان ساخته شد

بعد از شرکت در نظرسنجی نتیجه نمایش داده خواهد شد.

مالک هستید یا مستاجر؟

میکروفن‌های قابل کاشت در بدن برای ناشنوایان ساخته شد

میکروفن‌های قابل کاشت در بدن برای ناشنوایان ساخته شد