26 خرداد 1403
Search
Close this search box.

اذکار مهم و مجرب الهی را بشناسید

به گزارش برنا؛ در حالی که اهل جهان دائم به ذکر دنیا مشغولند و در لذتهای دنیوی غوطه می خورند، اهل ایمان تمام لذت شان از یاد خدا است و در اطاعت خدا غوطه ورند. ذکر از برترین وسایل برقراری ارتباط با حضرت حق تعالی می باشد. یاد الهی از نزدیکترین مسیرهای قرب و نزدیکی […]

متن آیَةُ الْکُرْسى‌ و ترجمه آن

به گزارش برنا؛ آیة الکرسی در معانی فراوانی به کار می رود: 1.مانند تحت و سریر ۲. قلمرو فرماندهی و تدبیر ۳.مرکز فرماندهی و تدبیر ۴.علم گفته شده مراد از کرسی در آیه الکرسی حکومت، قیمومت، سلطه و تدبیر خداوند است. آیة الکرسی (سوره بقرة:255) مجموعه ای از صفات جلال و جمال خداست که شامل […]