23 تیر 1403
Search
Close this search box.

فوری/ شارژ 2 میلیون و 80 تومان به کارت کالابرگ الکترونیکی سرپرستان

فوری/ شارژ 2 میلیون و 80 تومان به کارت کالابرگ الکترونیکی سرپرستان

از هفته گذشته خبرهای خوشی مبنی بر افزایش یارانه کالابرگ الکترونیکی دهک های 1 تا خبر به گوش می رسد. گویا قرار است دولت یارانه جدیدی در قالب کالابرگ الکترونیکی 1 میلیون تومانی بحساب هر ایرانی پرداخت کند. سوای یارانه کمک معیشت جدید دولت، هر ماه مبلغ 520 هزارتومان در کارت کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود. جزئیات جدید از افزایش مبلغ […]