23 تیر 1403
Search
Close this search box.

خبر مهم درباره تعطیلی شنبه ها | ساعت کاری کارمندان کم شد

خبر مهم درباره تعطیلی شنبه ها | ساعت کاری کارمندان کم شد

خبرهای جدید و جنجالی از تصویب تعطیلی آخر هفته به دو روز توسط مجلس در فضای مجازی وایرال شده است. حال اینکه تعطیلی شنبه ها باشد یا پنجشنبه ها، هنوز مشخص نیست. امروز خبر جدیدی درباره احتمال تعطیلی شنبه ها از سوی اعلام شده است که جزئیات تعطیلی شنبه ها را در ادامه با هم می خوانیم. جزئیات تعطیلی شنبه‌ ها معاون […]

خبر مهم مقامات دولتی درباره تعطیلی شنبه ها | ساعت کاری کارمندان کم شد

خبر مهم درباره تعطیلی شنبه ها | ساعت کاری کارمندان کم شد

خبرهای جدید و جنجالی از تصویب تعطیلی آخر هفته به دو روز توسط مجلس در فضای مجازی وایرال شده است. حال اینکه تعطیلی شنبه ها باشد یا پنجشنبه ها، هنوز مشخص نیست. امروز خبر جدیدی درباره احتمال تعطیلی شنبه ها از سوی اعلام شده است که جزئیات تعطیلی شنبه ها را در ادامه با هم می خوانیم. جزئیات تعطیلی شنبه‌ ها معاون […]