23 تیر 1403
Search
Close this search box.

خبر فوری درباره تعطیلی شنبه ها

خبر فوری درباره تعطیلی شنبه ها

خبرهای جدید و جنجالی از تصویب تعطیلی آخر هفته به دو روز توسط مجلس در فضای مجازی وایرال شده است. حال اینکه تعطیلی شنبه ها باشد یا پنجشنبه ها، هنوز مشخص نیست. امروز خبر جدیدی درباره احتمال تعطیلی شنبه ها از سوی اعلام شده است که جزئیات تعطیلی شنبه ها را در ادامه با هم می خوانیم. تعطیلی شنبه ها جدی است؟ […]