30 تیر 1403
Search
Close this search box.

رضا شاه از این روحانی معروف می ترسید /حالا که قرار است بمیریم چرا خودمان خودمان را بکشیم

رضا شاه از این روحانی معروف می ترسید /حالا که قرار است بمیریم چرا خودمان خودمان را بکشیم

اسمش سید حسن طباطبایی زواره بود؛ مردی متدین و مجتهد. البته به سید حسن مدرس مشهور بود که در تدریس‌ دیانت خود می‌گفت: «عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست سخن بگوید»، او مدرس بود و به این بصیرت رسید و بعد از آن سخن ظلم‌ستیزی و حق‌طلبی را در بلندگوهای مجلس فریاد زد. فریادی […]