30 تیر 1403
Search
Close this search box.

متن آیَةُ الْکُرْسى‌ و ترجمه آن

به گزارش برنا؛ آیة الکرسی در معانی فراوانی به کار می رود: 1.مانند تحت و سریر ۲. قلمرو فرماندهی و تدبیر ۳.مرکز فرماندهی و تدبیر ۴.علم گفته شده مراد از کرسی در آیه الکرسی حکومت، قیمومت، سلطه و تدبیر خداوند است. آیة الکرسی (سوره بقرة:255) مجموعه ای از صفات جلال و جمال خداست که شامل […]