30 تیر 1403
Search
Close this search box.

در میان گذاشتن سابقه روابط عاطفی با شریک زندگی: بله یا خیر؟

در میان گذاشتن سابقه روابط عاطفی با شریک زندگی: بله یا خیر؟

اگر شما از جمله کسانی هستید که ازدواج مجدد کرده اند، یا رابطه شان را با نامزد قبلی شان به هم زده اند و دوباره نامزد کرده اند، احتمالا به این موضوع فکر کرده اید که چیزی از رابطه عاطفی و خصوصی سابق تان را با نامزد جدیدتان در میان بگذارید یا خیر؟  فکر می […]