23 تیر 1403
Search
Close this search box.

با کد دستوری زیر یارانه 1/200/000 تومانی و کالابرگ 660 تومانی بگیرید

با کد دستوری زیر یارانه 1/200/000 تومانی و کالابرگ 660 تومانی بگیرید

از هفته های گذشته خبرهای خوشی مبنی بر افزایش یارانه کالابرگ الکترونیکی به گوش می رسد.قرار بر این شده است که دولت یارانه جدیدی در قالب کالابرگ الکترونیکی 1 و 2 میلیون تومانی بحساب هر ایرانی پرداخت کند. سوای یارانه کمک معیشت جدید دولت، هر ماه مبلغ 520 هزارتومان در کارت کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود.جزئیات جدید از افزایش مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیکی به خانوارها را […]

آغاز شارژ 2 میلیون تومان به کارت کالابرگ الکترونیکی این خانوارها

آغاز شارژ 2 میلیون تومان به کارت کالابرگ الکترونیکی این خانوارها

از هفته گذشته خبرهای خوشی مبنی بر افزایش یارانه کالابرگ الکترونیکی به گوش می رسد. گویا قرار است دولت یارانه جدیدی در قالب کالابرگ الکترونیکی 1 و 2 میلیون تومانی بحساب هر ایرانی پرداخت کند. سوای یارانه کمک معیشت جدید دولت، هر ماه مبلغ 520 هزارتومان در کارت کالابرگ الکترونیکی شارژ می شود. جزئیات جدید از افزایش مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیکی به خانوارها […]