23 تیر 1403
Search
Close this search box.

خاورمیانه یعنی اسطوره/ اساطیر خاورمیانه دغدغه پرسش‌های کلی درباره هستی را نشان می‌دهند

خاورمیانه یعنی اسطوره/ اساطیر خاورمیانه دغدغه پرسش‌های کلی درباره هستی را نشان می‌دهند

اسطوره‌‌ها را می‌توان از نخستین دستگاه‌های دانایی انسان دانست؛ نظامی برآمده از کهن‌الگوهای جمعی و سنن و آیین‌های گروهی که نمایانگر روایتی از تاریخ مردمان در کشاکش با طبیعت و تلاش ذهنی اقوام برای فهم و معنادارساختن جهان هستی و پاسخ به پرسش‌هایی بنیادین چون چیستی و مبدأ جهان، جایگاه انسان و… نیز هست. از […]