3 مرداد 1403
Search
Close this search box.

اسپاسم عضلانی نشانه تومور مغزی است؟

اسپاسم عضلانی نشانه تومور مغزی است؟

اسپاسم عضلانی می‌تواند به دلایل بی‌شماری مانند پاسخ به دمای گرم، ننوشیدن آب کافی، یا گرم نکردن بدن قبل از تمرین رخ دهد. به گفته کارشناسان بهداشت، در برخی موارد، اسپاسم عضلانی می‌تواند به‌طور متناوب نشان‌دهنده وجود تومور مغزی باشد و به‌طور خاص، اسپاسم عضلانی در ارتباط با تومور مغزی اغلب به شکل انقباض، اسپاسم […]