28 تیر 1403
Search
Close this search box.

اجرای مدل جدید اعتبارسنجی راهی برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای برخی از بانک‌ها

اجرای مدل جدید اعتبارسنجی راهی برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای برخی از بانک‌ها

اعتبارسنجی کمک می‌کند تا با استفاده از جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سوابق مالی و اعتباری اشخاص، افراد خوش‌حساب و بدحساب را شناسایی کرد. موضوع اعتبارسنجی در کشور ما در سال ۱۳۸۵ مطرح و سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال ۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد. در نهایت هم در زمستان ۱۴۰۰ بود که محبوب […]