23 تیر 1403
Search
Close this search box.

سبد گل ونوس؛ جادوی خداوند در اعماق اقیانوس

سبد گل ونوس؛ جادوی خداوند در اعماق اقیانوس

اسفنج های شیشه ای  در رده  شش پره ‌ویسان (Hexactinellida)  حیواناتی هستند که به طور معمول در  اعماق اقیانوس یافت می شوند. بافت های آنها حاوی ذرات ساختاری شیشه مانند به نام سوزنه (Spicule) است که از سیلیس ساخته شده اند. اسفنجی با خانه ای شیشه ای برخی از گونه های  اسفنج شیشه ای  سوزنه های […]