23 تیر 1403
Search
Close this search box.

با کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان کدام مدل ال نود را می‌توان خرید؟

با کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان کدام مدل ال نود را می‌توان خرید؟

قیمت ال نود امروز  بر این اساس قیمت تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای  صفر، ۸۲۰ تومان قیمت خورده است.  همچنین تندر ۹۰ E۲ صفر، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک صفر ۱ میلیارد تومان قیمت خورده است. وقیمت ال نود  کارکرده در بازار قیمت کارکرده خودروهای ال نود نیز از ۳۹۰ میلیون ۷۳۵ میلیون […]