28 خرداد 1403
Search
Close this search box.

بعد از برق گرفتگی چه باید کرد؟

برق گرفتگی به حادثه‌ای می‌گویند که قسمتی از بدن انسان، جزئی از یک مدار بسته الکتریکی می‌شود و یک سری ضایعات الکتریکی در بدن فرد ایجاد می‌شود. برق گرفتگی در حقیقت نوعی شوک است که از بدن عبور می‌کند. شوک الکتریکی چیست؟ به طور کلی عبور جریان برق از بدن را برق گرفتگی یا شوک […]