4 تیر 1403
Search
Close this search box.

تولید ارزان آب شیرین با برگ مصنوعی

به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمد حسین سیادتی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که به همراه جمعی از اساتید دانشکده در حوزه تولید برگ مصنوعی تحقیق می‌کنند در این خصوص گفت: زمینه تخصصی من فتونانوبیوکاتالیست‌ها است و در پی تولید برگ مصنوعی هستیم که خیلی برای شکافت آب اهمیت […]