4 تیر 1403
Search
Close this search box.

ساخت بیت کوانتومی از الماس

این گروه تحقیقاتی با کشیدن لایه‌های نازک الماس، بیت‌های کوانتومی را ایجاد کردند که می‌توانند با تجهیزات و هزینه‌های قابل توجه کمتری کار کنند. این تغییر همچنین کنترل بیت‌ها را آسان‌تر می‌کند. یافته‌های آنها در قالب مقاله‌ای با عنوان Microwave-Based Quantum Control and Coherence Protection of Tin-Vacancy Spin Qubits in a Strain-Tuned Diamond-Membrane Heterostructure در […]