31 خرداد 1403
Search
Close this search box.

انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی ایران تعطیل شد

به دنبال انتشار خبر تعطیلی انجمن خیریه حمایت از بیماران کبدی کسب اطلاع شد این اتفاق به خاطر شکایت یکی از ساکنین ساختمانی رخ داده که دفتر انجمن در آن واقع است و چون مسؤولان مربوطه همکاری مورد انتظار را انجام نداده‌اند انجمن بیماران کبدی تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.  یکی از بیماران انجمن […]