28 خرداد 1403
Search
Close this search box.

قانون بیمه شخص ثالث راننده‌محور چه زمانی اجرا خواهد شد؟

بر اساس قانون بیمه شخص ثالث راننده‌محور، رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آن‌ها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آن‌ها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این اساس دیگر بار رانندگی […]