28 خرداد 1403
Search
Close this search box.

لبخند دوشن ؛ از الگویی برای لبخند واقعی تا تحقیقاتی که روی سرهای بریده انجام می شد!

محققانی که اثرات لبخند انسان را مورد مطالعه قرار داده اند، به خوبی می‌ دانند که لبخند دوشن یکی از تاثیرگذارترین حالت‌ های انسانی است. لبخند  دوشن همان لبخندی است که به چشمان ما می‌ رسد و باعث ایجاد خطوط پنجه کلاغی در اطراف آنها می شود. این لبخندی است که بسیاری از ما آن […]