5 تیر 1403
Search
Close this search box.

ژنوفوبیا چیست؟ ترس از رابطه جنسی چگونه درمان می‌شود؟

ترس از رابطه جنسی یا صمیمیت جنسی را “ژنوفوبیا” یا “اروتوفوبیا” نیز می‌گویند. این وضعیتی است که می تواند باعث ترس یا وحشت شدید در هنگام تلاش برای صمیمیت جنسی شود. برای برخی افراد، حتی فکر کردن به آن می تواند این احساسات را ایجاد کند. فوبیای دیگری نیز در ارتباط با ژنوفوبیا وجود دارد […]