26 خرداد 1403
Search
Close this search box.

انفجار قیمت جایگاه های سوخت؛ فروش پمپ بنزین تا ۲۰۰ میلیارد تومان!

بعد از جنجال فروش کارت سوخت حال شاید بد نیست بدانید که قیمت جایگاه‌های سوخت چقدر است. اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف فروش پمپ بنزین مواجه می‌شوید. به عنوان مثال یک جایگاه سوخت در تهران با ۱۰۰۰ متر زمین به قیمت ۲۲۰ میلیارد تومان آگهی شده است. جایگاه سوخت دیگری هم با ۶۰۰۰ […]