31 اردیبهشت 1403
Search
Close this search box.
Tehran 15°C

همه سیگارهای الکترونیک در بازار تقلبی هستند

به گفته وی زیان برخی از انواع سیگارهای الکترونیک از سیگارهای سنتی کمتر است. اما این موضوع درباره سیگارهایی که به ایران وارد می‌شود صدق نمی‌کند، چرا که با توجه به قیمت بالای سیگارهای الکترونیک از برندهای خوب، عمدتاً سیگارهای موجود در ایران از برندهای معروف نیستند. آنچه در ایران مصرف می‌شود عموماً ویپ‌های یک […]