31 اردیبهشت 1403
Search
Close this search box.
Tehran 18°C

نام خانوادگی چه تاثیری در شرایط تحصیلی و آینده دانش‌آموزان دارد؟

در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه «میشیگان» دریافته‌اند کسانی که به‌خاطر ترتیب حروف الفبا، نامشان در انتهای فهرست معلم‌ها قرار می‌گرفته و در طول دوران تحصیل، معمولا نمره‌های ضعیف می‌گرفتند، نباید به هوش مبارکشان شک کنند؛ شاید متهم ردیف اول در کسب نمره‌های ضعیف، نام خانوادگی این افراد باشد! جامعه آماری پژوهشگران دانشگاه میشیگان در […]