26 خرداد 1403
Search
Close this search box.

ایرانی‌ها با پولشان چه کار می‌کنند؟

نظام‌های استدلالی مختلفی را می‌توان از شیوه رفتار مالی جوامع مختلف استخراج کرد. نظام‌هایی که فقط نشان‌دهنده این نوع رفتار از سوی صاحبان سرمایه نیست و بیشتر از آن نشان‌دهنده چالش‌ها و معایب احتمالی مدیریت اقتصادی حاکم بر آنهاست. یکی از این رفتارها شاید به نوع سرمایه‌گذاری شهروندان نسبت به پس‌اندازشان مربوط باشد. یادمان است […]